Jesteś tutaj

Kredyty bankowe w Polsce

money

Wniosek o kredyt bankowy

W Polsce tak jak i na świecie mamy całą masę banków, które są w stanie udzielić nam kredytów. Jest w czym wybierać i z łatwością uda nam się znaleźć ofertę, która będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Wniosek o kredyt musi zawierać kilka ważnych informacji. Musi znaleźć się na nim kwota kredytu, a także cel i okres kredytowania. We wniosku nie może zabraknąć informacji odnośnie terminów spłaty i informacje o ogólnym zadłużeniu, wraz z innymi kredytami i pożyczkami. We wniosku powinno się określić jaka jest sytuacja finansowa kredytobiorcy, a także jakie formy zabezpieczenia kredytu proponuje.

Etapy umowy kredytowej

Umowa kredyty bankowego składa się z kilka etapów. Na samym początku kredytobiorca składa w wybranym przez siebie banku wniosek o kredyt. Bank analizuje sytuację finansową wnioskodawcy, po czym podejmuje decyzję kredytową. Jeżeli ta decyzja jest pozytywna zostaje podpisana umowa kredytowa pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Po podpisaniu umowy ma miejsce wypłata kredytu w formie jaka w tej umowie została określona. Po tym bank już tylko może kontrolować kredytobiorcę, czy wykorzystał pieniądze zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Bank analizując zdolność kredytową bierze pod uwagę kilka czynników. W przypadku osoby fizycznej bank sprawdza jej dochody, stan majątku, zatrudnienie, a także informacje odnośnie innych kredytów. Jeżeli o kredyt stara się osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej bank przeanalizuje wyniki finansowe i oceni płynność finansową. Sprawdzi także jak wyglądała współpraca z innymi bankami, a także oceni sprawność działania.

Co musi zawierać umowa kredytowa

W umowie kredytowej powinno wskazać się datę oraz miejsce zawarcia umowy. Powinny znaleźć się również dokładne dane zarówno kredytodawcy jak i kredytobiorcy. Umowa powinna zawierać postanowienia ogólne, a także wskazywać jaka jest kwota kredytu i waluta w jakiej ten kredyt jest brany. W umowie wskazuje się szczególne zasady określenia kursu wymiany walut, jeżeli jest to kredyt w walucie obcej. Powinna znaleźć się także informacja o warunkach uruchomienia kredytu i o tym jaki jest jego cel i okres kredytowania. W kompletnej umowie zostaną także wskazane zasady oraz terminy spłaty kredyty jak również wysokość prowizji jaką naliczy nam bank. Nie może też zabraknąć informacji odnośnie wysokości oprocentowania kredytu, a także o sposobach jego zabezpieczenia. Powinna być też informacja o ewentualnych skutkach wcześniejszego zerwania umowy. Wejdź i zobacz gdzie jest dobra lokata bankowa na inwestowaniena5.pl dowiesz się kto daje najlepszy procent.