Jesteś tutaj

Co to mincerz?

Pojęcie mincerz z pewnością każdy człowiek słyszał, ale zapewne nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, do jakiego zawodu się ono odnosi. Otóż rozwiązanie jest bardzo proste i w zasadzie bezpośrednio kojarzy się z miejscem pracy owego rzemieślnika. Poprzez określenie mincerz, należy rozumieć człowieka, który pracuje w mennicy i zajmuje się wybijaniem znaków pieniężnych. Przykładowo w czasach średniowiecznych mennice były dla mincerzy w zasadzie ich domem. Jako ciekawostkę można podać fakt, że wśród mincerzy pracujących chociażby w mennicach królewskich panowała charakterystyczna dla owego zawodu hierarchia. Zawsze można było wskazać jednego, przewodzącego innym mincerza oraz tak jakby szeregowych pracowników, z których każdy zajmował się wykonywaniem ściśle określonej pracy. Praca w dawnych mennicach nie należała do najłatwiejszych. Każdy mincerz żeby dobrze wykonywać swój zawód musiał dysponować odpowiednio dużą siłą oraz umiejętnościami pozwalającym na skrupulatne wywiązywanie się ze swoich zadań.

Pracowników mennicy określa się terminem mincerze. Każdy mincerz w średniowiecznej mennicy miał swoje zadania, z których musiał wywiązywać się jak najlepiej. W obrębie mennicy znajdował się również specjalista od kaligrafii, którego zadaniem było tworzenie odpowiednich oznaczeń literowych i cyfrowych na awersie i rewersie monet.

Skoro o monetach mowa warto powiedzieć, że przez długie wieki był to jedyny i najbardziej rozpowszechniony środek płatności. Jeżeli chodzi o mennice, to bito w nich przede wszystkim monety ze złota i srebra. Praca mincerzy znajdujących się w obrębie mennicy sprowadzała się między innymi do obróbki wspomnianych już wcześniej szlachetnych metali oraz wybijania na nich ściśle określonych oznaczeń. Mincerze w zasadzie można powiedzieć, że mieszkali w mennicach. Na koniec można jeszcze dodać, że w każdej mennicy z czasów średniowiecznych znajdował się jeden naczelny mincerz, któremu podlegali wszyscy inni. On zazwyczaj był właścicielem mennicy i to on podejmował wszelkie decyzje związane z biciem monet.

Oprocentowanie w finansach
Wszyscy ci, którzy wzięli kredyty lub pożyczki w bankach zdają sobie sprawę, że ich największym wrogiem w czasie spłaty jest oprocentowanie. W zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, że zdecydowana większość komplikacji związanych ze spłatą kredytów bankowych bierze się z faktu, że kredytobiorcy przy podpisywaniu umów nie zapoznają się ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi w głównej mierze oprocentowania.

Najczęściej popełniany błąd polega na tym, że osoba zainteresowana kredytem analizuje wyłącznie sytuację, w której spłacie podlegają pieniądze pożyczone od strony bankowej. Tak naprawdę powinno się analizować sumę zarówno pożyczonych środków finansowych jak również oprocentowania, jakim zostały one obłożone.

Oprocentowanie kredytów długoterminowych jest zdecydowanie niższe, aniżeli ma to miejsce w przypadku kredytów krótkoterminowych, udzielanych na względnie niewielkie sumy pieniędzy. Jeżeli chodzi o niskooprocentowane kredyty długoterminowe, to wśród nich na czołowych miejscach można z całą pewnością wskazać kredyty hipoteczny i inwestycyjny.