Jesteś tutaj

Termin spłaty a wysokość oprocentowania, czyli kredyt gotówkowy w praktyce

Wiedzę potencjalnych kredytobiorców na temat kredytów gotówkowych, można podzielić na dwa podstawowe segmenty. Pierwszym z nich jest wiedza poparta rzeczywistymi danymi, wynikającymi z prawideł ekonomii, aktualnej sytuacji w gospodarce itd. W skład drugiego wchodzą różne plotki i półprawdy, które tylko częściowo (lub nawet wcale) nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Takim właśnie mitem jest stwierdzenie, że kredytobiorca nie ma żadnego wpływu na wysokość kosztów, ponoszonych z tytułu pożyczenia pieniędzy w banku.

Co o oprocentowaniu Klient wiedzieć powinien?

Oprocentowanie to rzecz zmienna i – w dużej mierze – zależna od samego kredytobiorcy. I nie chodzi tutaj o zmienne stopy procentowe, które mają bardzo duży wpływ na jego wysokość. Oprócz nich bowiem, ogromne znaczenie ma tu również termin spłaty zobowiązania finansowego. Stąd też bardzo ważne jest, by Klient (w porozumieniu z bankiem) ustalił, jaki termin spłaty będzie dla niego najkorzystniejszy. Im będzie on bliższy, tym łączne koszty poniesione z tytułu zaciągnięcia takiego zobowiązania będą niższe. Jak to możliwe? Głównie ze względu na fakt, że kredytowane środki finansowe, są – podobnie jak na lokacie – odpowiednio kapitalizowane. W praktyce oznacza to, że im dłuższy okres spłaty, tym wyższe łączne koszty ponoszone z tego tytułu.

Fakty i mity

Największy wpływ na to zjawisko ma prosty mechanizm, w ramach którego bank chce „wyciągnąć” z pożyczanych środków jak najwyższe dochody. Oczywiście im dłuższy będzie okres ich pożyczania, tym większe przychody przysługują wierzycielowi. Może się zdarzyć, że bank będzie celowo zachęcał do podpisania umowy na okres dłuższy, niż wynikałoby to z możliwości finansowych Klienta. Zresztą reklamy różnych kredytów i pożyczek konstruuje się w ten sposób, by zachęcić potencjalnego kredytobiorcę do zaciągnięcia odpowiednio długiego zobowiązania. Owszem, w ten sposób wysokość jednostkowej raty kredytu spada, aczkolwiek samych rat jest znacznie więcej, co kompensuje (z poważnym naddatkiem) straty poniesione przez bank.

Zdolność kredytowa – klucz przy doborze oferty

Wybierając najlepszy kredyt gotówkowy, warto wziąć pod uwagę swoje możliwości finansowe. Jeśli okazuje się, że dodatkowa rata w wysokości np. 500 złotych nie stanowi dla nas problemu, warto skrócić okres kredytowania, realnie na tym zyskując. Tutaj bardzo ważna jest pomoc banku, którego przedstawiciel powinien powiadomić potencjalnego Klienta o możliwych wariantach spłaty. W tym celu dokonuje się rzetelnej kalkulacji kredytowej, uwzględniającej zarówno sytuację i oczekiwania Klienta, jak również procedury przyjęte przez bank. Oczywiście sam okres kredytowania to nie jedyny czynnik, który może istotnie wpłynąć na wysokość ponoszonych z tego tytułu kosztów. Mogą one zmaleć np. na wskutek wdrożenia przez kredytobiorcę warunków, od których bank uzależnił możliwość obniżenia oprocentowania zobowiązań finansowych. W zaawansowanych kalkulatorach i porównywarkach kredytowych, można znaleźć ciekawe informacje na ten temat. Przykładowo, gros banków uzależnia udzielenie kredytu na znacznie bardziej preferencyjnych warunkach, od posiadania konta w danej instytucji finansowej. Niestety, bardzo często zdarza się, że promocji tych nie można ze sobą łączyć.

Podsumowując, warunki narzucane przez bank w ofercie kredytowej nie są nienaruszalne. Klient może – w określonych granicach – sam wpływać na wysokość oprocentowania kredytu. Niemniej ważne jest tutaj zachowanie zasad panujących w banku, co oznacza konieczność posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej.