Jesteś tutaj

Jak powinien wyglądać wniosek o kredyt

Składając wniosek o kredyt powinniśmy złożyć go w sposób zgodny z wymogami banku w jakim ten wniosek składamy. Dopiero po złożeniu wniosku bank może go rozpatrzyć i zadecydować, czy może nam zostać udzielony kredyt. Każdy wniosek powinien być kompletny. Należy określić w nim jaka dokładnie jest kwota kredytu o jaki się ubiegamy, a także podać terminy i kwoty jakie będziemy w stanie regularnie spłacać. W przypadku niektórych kredytów konieczne jest podanie celu na jaki ten kredyt będzie przeznaczony. Zazwyczaj jeśli są to niewielkie sumy bank nie wymaga, abyśmy podawali na co pójdą pożyczone pieniądze.

We wniosku może być również podanie informacji o tym jaki jest stan naszej sytuacji finansowej, a także jakie mamy zadłużenia w innych bankach. W zależności od tego o jaki kredyt się ubiegamy może być potrzeba wskazania we wniosku jeszcze innych informacji. Bank może chcieć, abyśmy wskazali jakieś prawne zabezpieczenie naszego kredytu, czy też jaki okres kredytowania nas interesuje. Bardzo ważny jest podpis na takim wniosku. Musi być podpisany przez osobę, która jest upoważniona do złożenia takiego wniosku w imieniu jednostki, która się ubiega o kredyt. Biorąc kredyt na firmę konieczne jest udokumentowanie, że firma faktycznie istnieje. Jest to bardzo ważne, aby bank mógł szybko nasz wniosek rozpatrzyć. Banki sprawdzają wnioski o kredyt w dwóch płaszczyznach. Sprawdzają je pod względem formalnym i merytorycznym. Na tej podstawie decydują o przyznaniu kredytu. ważna jest również zdolność kredytowa. To od niej zależy jaką sumę bank będzie w stanie pożyczyć. Banki najbardziej lubią udzielać kredytów osobom, które posiadają duża zdolność kredytową. W takich przypadkach ryzyko, ze dany klient nie spłaci zobowiązania na czas jest o wiele mniejsze. Po tym jak bank pozytywnie rozpatrzy wniosek przygotuje dla przedsiębiorcy stosowną umowę. Zawsze jest ona w formie pisemnej i w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymuje kredytobiorca, zaś drugi egzemplarz zostaje w banku. Po przeczytaniu i podpisaniu umowy, umowa wchodzi w życie, a przedsiębiorcy mogą zostać wypłacone środki pieniężne. Sposób wypłacenia takich środków może być różny i zależy od rodzaju kredytu. pieniądze można otrzymać do ręki, na konto lub od razu na konto osoby u której coś kupujemy.